แพ็กเกจวัคซีนเด็กตามวัย

เสริมภูมิคุ้มกันลูกน้อย ด้วยวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ตามอายุ 2 เดือน – 1 ปี   

 

อายุ

รายการวัคซีน

Healthy Kids Vaccine

1

Healthy Kids Vaccine

2

2 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค

 •  

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 2 ครั้ง (Rotarix)

 •  

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 3 ครั้ง (Rotateq)

 

 •  

4 เดือน

วัคซีนรวม 5 โรค

 •  
 •  
 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 2 ครั้ง (Rotarix)

 •  

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 3 ครั้ง (Rotateq)

 

 •  

6 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค

 •  

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 2 ครั้ง (Rotarix)

 •  

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 3 ครั้ง (Rotateq)

 

 •  

9 เดือน

วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม

 •  
 •  
 

12 เดือน

วัคซีนไข้สมองอักเสบ

 •  
 •  
 

ราคาโปรโมชั่น

7,599

7,999