รักษาโควิด-19 อุ่นใจ กับวัฒนแพทย์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง มอบความห่วงใย พร้อมรักษาผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และมีผลตรวจเป็นบวก ด้วยแพ็กเกจรักษาโควิด-19 ครอบคลุม

ทั้ง รักษาโควิด-19 ง่ายๆได้ที่บ้าน และ พักรักษาเป็นผู้ป่วยใน

 

 3 แพ็กอุ่นใจ รักษาโควิด-19 ง่ายๆได้ที่บ้าน

แพ็กเกจอุ่นใจ S  ราคา 2,999 บาท

 

 • 1.แพทย์ตรวจรักษาวันที่เข้ารับบริการ
 • 2.ตรวจโควิด-19 แบบ Antigen testพร้อมใบรับรองแพทย์
 • 3.ชุดยารักษาตามอาการ 3-5 วัน
 • 4.ชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อชุดเล็ก 1 ชุด

 

แพ็กเกจอุ่นใจ M ราคา 6,800 บาท

 

 • 1.แพทย์ตรวจรักษาวันที่เข้ารับบริการ
 • 2.ตรวจโควิด-19 แบบ Antigen test พร้อมใบรับรองแพทย์
 • 3.ชุดยารักษาตามอาการ 5-10 วัน
 • 4.ชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อชุดใหญ่ 1 ชุด
 • 5.ชุดตรวจ ATK สำหรับใช้ที่บ้าน (1 ชุด)

     ร่วมกับตรวจประเมินอาการ

 • 1.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
 • 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • 3.โทรติดตามอาการโดยแพทย์

แพ็กเกจอุ่นใจ L ราคา 9,500 บาท

 

 • 1.แพทย์ตรวจรักษาวันที่เข้ารับบริการ
 • 2.ตรวจโควิด-19 แบบ Antigen test พร้อมใบรับรองแพทย์
 • 3.ตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR (1 ครั้ง)
 • 4.ชุดยารักษาตามอาการ 5-10 วัน
 • 5.ชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อชุดใหญ่ 1 ชุด
 • 6.ชุดตรวจ ATK สำหรับใช้ที่บ้าน (1 ชุด)

 

     ร่วมกับตรวจประเมินอาการ

 

 • 1.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
 • 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • 3.ตรวจการตอบสนองต่อการอักเสบ (CRP)
 • 4.โทรติดตามอาการโดยแพทย์

 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
การให้ยารักษาตามอาการ จะให้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

 

  
 
 
 

 แพ็กรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยใน (พักห้องเดี่ยวสบายๆ)

 • ดูแลใกล้ชิดโดยแพทย์และพยาบาล
 • บริการอาหาร 3 มื้อ
 • ยารักษาตามอาการ

แพ็กเกจที่ 1 พักรักษาตัวที่ Hospitel

ราคา 4,500 บาท/วัน

แพ็กเกจที่ 2 พักรักษาตัวที่ โรงพยาบาล

ราคา 8,000 บาท/วัน

 

หมายเหตุ : การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์จะให้ตามความเห็นของแพทย์