ข่าวประชาสัมพันธ์

Wattanapat Family VIP Card

      โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง

จึงได้พัฒนาทั้งด้านการแพทย์ การรักษา การบริการ และโปรดักส์ใหม่ๆ เพื่อรับใช้ลูกค้าทุกๆ ท่าน

          สำหรับบัตรสมาชิก “Wattanapat Family VIP CARD” เป็นอีกโปรดักส์ใหม่ที่เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

คนสำคัญของเรา เพื่อการดูแลสุขภาพสุดพิเศษตลอดทั้งปี ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน

ซึ่งบัตรที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ามีทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย

          ● บัตร Wattanapat Family VIP Gold Card ราคา 20,000 บาท อายุบัตร 2 ปี

          ● บัตร Wattanapat Family VIP Silver Card ราคา 10,000 บาท อายุบัตร 1 ปี

          ● บัตร Wattanapat Family VIP Junior Card ราคา 5,000 บาท อายุบัตร 1 ปี

          โดยในแต่ละบัตรจะมีสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นส่วนลดทันทีเมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก

หรือผู้ป่วยใน รวมถึงคูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพ และบัตรส่วนลดเงินสด เพียงบัตรเดียวที่มอบความคุ้มค่า

อุ่นใจเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเรา