ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยทีมรังสีแพทย์ และนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ความชำนาญ ซึ่งมีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย ทั้งการตรวจทั้งร่างกาย การตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจไต การตรวจกระดูก/ปอด/ต่อมไทรอยด์/ตับ/กระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น โดยศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะเป็นอาคารที่แยกออกมาอย่างเป็นสัดส่วน สถานที่ภายในสอาด สะดวกสบาย พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัยเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น อาทิเช่น 

ข้อแนะนำก่อนตรวจสุขภาพ

◗ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (general  x-ray)

◗ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 192 slice 

◗ เครื่องเอกซเรย์เต้านม  MAMMOGRAM

◗ เครื่องเอกซเรย์พิเศษ FLUOROSCOPY สามารถตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินน้ำดี ระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรีโดยใช้สารทึบรังสี

◗ เครื่องอัลตร้าซาวด์(ULTRASOUND)  ตรวจหาความผิดปกติ ของช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง อัลตร้าซาวด์เต้านม เป็นต้น

 

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อ : ชั้น 1 อาคารศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-7520-5413