ระบบนัดหมายตรวจสุขภาพ

ระบบนัดหมายตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ แนะนำงดน้ำและอาหารหลัง 20.00น. และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ

นัดหมายตรวจสุขภาพ

กรณีท่านมีภาวะเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือหายจากโควิดน้อยกว่า 1 เดือน แนะนำงดตรวจสุขภาพและพบแพทย์เฉพาะทางตรวจเพิ่มเติม


กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนกดปุ่มยืนยันข้อมูล

ชื่อ - นามสกุล

วันเดือนปีเกิด

หมายเลขบัตรประชาชน

Passport Number

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

โรคประจำตัว

วันที่ท่านนัดหมาย

เวลาที่ท่านนัดหมาย

ลงทะเบียนสำเร็จ !
กลับสู่หน้าหลัก