แพคเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

ทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

โปรแกรมตรวจหัวใจ

แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

โรคงูสวัด

โรคไอพีดี

แพคเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย แพทย์ที่ปรึกษา

แพคเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย แพทย์ประจำโรงพยาบาล

โปรแกรมวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

โครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แพคเกจคลอดธรรมชาติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน

การส่องกล้องตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

โปรแกรมการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก

โปรแกรมการรักษาโรคไส้เลื่อน

โปรแกรมการรักษาริดสีดวงจมูก

แพคเกจผิวหนังและความงาม

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง