แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ 2560

ชุดตรวจสุขภาพราคาประหยัด

แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

โรคไอพีดี

โรคงูสวัด

แพคเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย แพทย์ที่ปรึกษา

Package ดูแลระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ด้วยเทคนิคการส่องกล้อง

แพคเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย แพทย์ประจำโรงพยาบาล

โปรแกรมวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

โครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แพคเกจคลอดธรรมชาติ

โปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

การส่องกล้องตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

ข้อชี้บ่งในการส่องกล้องกระเพาะอาหาร

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

Digital Mammogram

แพคเกจกายบำบัด

โปรแกรมการรักษาริดสีดวงจมูก

โปรแกรมการรักษานิ่วในถุงน้ำดี

โปรแกรมการรักษาโรคไส้เลื่อน

โปรแกรมการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

แพคเกจผิวหนังและความงาม