แพคเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

โปรแกรมตรวจหัวใจ

ชุดตรวจสุขภาพราคาประหยัด

แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

โรคไอพีดี

โรคงูสวัด

แพคเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย แพทย์ที่ปรึกษา

Package ดูแลระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ด้วยเทคนิคการส่องกล้อง

แพคเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย แพทย์ประจำโรงพยาบาล

โปรแกรมวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

โครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แพคเกจคลอดธรรมชาติ

โปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

การส่องกล้องตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

Digital Mammogram

แพคเกจกายบำบัด

โปรแกรมการรักษาริดสีดวงจมูก

โปรแกรมการรักษาโรคไส้เลื่อน

โปรแกรมการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

แพคเกจผิวหนังและความงาม