งานครบรอบ 52 ปี โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จัดงานครบรอบ 52 ปี ขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ของผู้มาร่วมงานทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล  เริ่มต้นงานมงคลด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 53 รูป ต่อด้วยการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ทุกคนขอขอบคุณที่เชื่อมั่นและไว้วางใจโรงพยาบาลของเรามาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์และบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป