กิจกรรม Beauty First Class

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง
จัดงานสัมมนาประชาชน เปิดมุมมอง รอบรู้เรื่องความงาม ในกิจกรรม "บิลตี้ เฟิร์ส คลาส"

ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารบุญเล็ง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง