รอบรู้ทุกเรื่องความงามกับกิจกรรม Beauty First Class ในงานสัมนาประชาชน