แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
พญ. ดลภัทร พิสิฐจำนง

พญ. ดลภัทร พิสิฐจำนง

แผนก :
แผนกรังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความชำนาญพิเศษ :
รังสีวินิจฉัย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.30 - 16.00
วันอังคาร
: 8.30 - 16.00
วันพุธ
: 8.30 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 8.30 - 16.00
วันศุกร์
: 8.30 - 16.00
วันเสาร์
: 8.30 - 12.00
วันอาทิตย์
: -