แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
ทพ. สุทธิชัย บรรยงคนันท์

ทพ. สุทธิชัย บรรยงคนันท์

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08:00-19:00 น.
วันอังคาร
: 08:00-16:00 น.
วันพุธ
: 08:00-16:00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08:00-16:00 น.
วันศุกร์
: 08:00-16:00 น.
วันเสาร์
: 08:00-16:00 น.
วันอาทิตย์
: 08:00-16:00 น.