แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ. วีระชัย ตรีรัตน์พันธ์ุ

นพ. วีระชัย ตรีรัตน์พันธ์ุ

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความชำนาญพิเศษ :
ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคศัลยกรรมทั่วไป เ ช่น ไส้ติ่ง, ก้อนหรือถุงน้ำที่เต้านม, ก้อนที่ขาหนีบ, ผ่าฝี, ตาปลา, ริดสีดวงทวารหนัก, มะเร็งลำไส้


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.30 - 12.00
วันอังคาร
: 8.00 - 20.00
วันพุธ
: 8.00 - 17.00
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 12.00 และ 17.00 - 20.00
วันศุกร์
: เดือนคู่ออกตรวจ 8.00 - 12.00
เดือนคี่ออกตรวจ 8.00 - 17.00
วันเสาร์
: -
วันอาทิตย์
: 8.00 - 12.00 และ 17.00 - 20.00