โปรแกรมการรักษานิ่วในถุงน้ำดี

โทรสอบถามเพิ่มเติม

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
โทร. 075-205555 ต่อ 1105 หรือ 1150