ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์

เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพและบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรทางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา ในสาขาดังต่อไปนี้
1. อายุรแพทย์ 1 อัตรา
2. ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ 1 อัตรา
3. จักษุแพทย์ 1 อัตรา
4. กุมารแพทย์ 1 อัตรา
5. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 อัตรา
6. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 อัตรา

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชกร โทร.081-409-1881, 0-7520-5555 ต่อ 2142
E-mail: hrm_mdwpt@hotmail.com

Share Share