บรรยากาศการเปิดคลินิกเวชกรรมวัฒนแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศการเปิดคลินิกเวชกรรมวัฒนแพทย์ International Clinic by Wattanapat Hospital ที่อ่าวนาง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นคลินิกอีกสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง  หวังว่าเราจะได้ให้บริการรับใช้ชาวอ่าวนางและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดยิ่งๆขึ้นไป