เปิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่

วันที่ 5 พค. 2559 เป็นวันที่ต้องบันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังอีกวันหนึ่ง 

เพราะนอกจากจะเป็นวันเกิดครบรอบอายุวัฒนสิริมงคล ครบ 7 รอบ หรือ 84 ปี ของคุณอมราแล้วนั้น คณะผู้บริหารจึงมอบของขวัญ

ชิ้นใหญ่ให้กับคุณอมราและคุณหมอวิทยา คือ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ทำการปรับปรุงให้กว้างขวาง เหมาะสม พร้อมเครื่องมือแพทย์ 

ทีมงาน ที่เป็นไปตามมาตราฐาน โดยย้ายพื้นที่บริการไปอยู่ใกล้กับแผนกเอกซเรย์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการมากขึ้น 

รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ จะเพิ่มรถพยาบาล MOBILE ICU  ในการรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤติได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น

 ทั้งนี้ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน โทร 075-205500