บริจาคโลหิต "ให้เลือดให้รัก"

ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต  "ให้เลือดให้รัก"  ประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวนทั้งสิ้น 73 ยูนิต 29200 ซีซี ขอให้กุศลครั้งนี้
ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ และพบกันใหม่ในกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไป