นพ.บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์

Boonsong Tuntivinyupong, M.D.
นพ.บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 14.30
วันอังคาร
: 8.00 - 14.30
วันพุธ
: 8.00 - 12.00
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 12.00
วันศุกร์
: 8.00 - 14.30
วันเสาร์
: 8.00 - 12.00
วันอาทิตย์
: 8.00 - 14.30
Share Share