แผนกสูติ-นรีเวช งานห้องคลอด และทารกแรกเกิด

แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย เปิดให้บริการครบวงจรในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางของสตรี ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัยป้องกันโรค การฝากครรภ์และการคลอดบุตร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมเครื่องมือที่สะอาด ทันสมัยยินดีให้บริการ

ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีก่อนแต่งงาน และก่อนตั้งครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไปและอาการผิดปกติของสตรี เช่น ภาวะขาดฮอร์โมนหรือ

ประจำเดือนผิดปกติ การติดเชื้อในช่องคลอด เป็นต้น

ตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

รักษาโรคเฉพาะทางของสตรีทั้งวิธีให้ยาและการผ่าตัด เช่นการรักษาเนื้องอก

ในรังไข่, ช็อกโกแลตซีสต์ เป็นต้น

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย HPV DNA typing และ Thin prep

ดูแลให้คำแนะนำการฝากครรภ์

อัลตร้าซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกหรือภาวะผิดปกติของทารก

ในครรภ์ทั้งแบบ 2มิติ/ 3 มิติ/ 4 มิติ

คลอดบุตรโดยสูติแพทย์ และดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งรูปแบบการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด

ตรวจสุขภาพ รักษาและให้คำปรึกษาแก่สตรีวัยหมดประจำเดือนแผนกสูติ-นรีเวชกรรม เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น.
ติดต่อ : ชั้น 1 อาคารอมรา-วิทยา เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-7520-5555 ต่อ 1170