นวดกระตุ้นน้ำนม ช่วยให้แม่มีน้ำนมได้จริงมั้ย


คุณแม่หลังคลอดกับปัญหาน้ำนมไหลน้อย

ปัญหาน้ำนมไหลน้อยอาจเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความอ่อนเพลียหลังคลอด หรือคุณแม่พักผ่อนน้อยเกินไป คุณแม่ไม่สบาย มีความวิตก กังวล หงุดหงิด หรือเครียด การเริ่มต้นให้นมลูกน้อยในช่วงหลังคลอดช้าเกินไปก็มีส่วน หรือหากคุณแม่มีอาการเต้านมอักเสบ หรือเต้านมบอด ทำให้น้ำนมน้อย ไหลได้ไม่ดี

ซึ่งโดยส่วนมากแล้วการที่น้ำนมไหลไม่ดีมักมีสาเหตุมาจากอาการเต้านมคัดตึง เต้านมอักเสบ เต้านมเป็นฝี ท่อน้ำนมอุดตัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมไหลออกมาน้อย


การนวดกระตุ้นน้ำนม ช่วยกระตุ้นให้คุณแม่มีน้ำนมได้จริงมั้ย

การนวดกระตุ้นน้ำนม หรือเปิดท่อน้ำนม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยกระตุ้นให้น้ำนมของคุณแม่ไหลออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ทารกสามารถดื่มนมได้เต็มที่ มีน้ำนมไหลออกมอย่างเพียงพอ การนวดเปิดท่อ เป็นการนวดเพื่อช่วยเปิดให้ท่อน้ำนมที่คั่งค้าง เนื่องมาจากปัญหาเต้านมคัดตึง เต้านมอักเสบ เต้านมเป็นฝี ท่อน้ำนอุดตัน การนวดเต้านมจะช่วยกระตุ้นให้น้ำนมแม่สามารถไหลเวียนออกมาได้ดีขึ้น

โดยวิธีการที่จะช่วยในกระตุ้นการไหลของน้ำนม หรือแก้ปัญหาการอุดตันของเต้านมมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือ

 1. การนวดกระตุ้นน้ำนม
 2. การอัลตร้าซาวด์เปิดท่อน้ำนม

การนวดกระตุ้นน้ำนม

เป็นการช่วยลดอาการแข็งตึงของเต้านม และกระตุ้นการสร้างน้ำนม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้น้ำนมมีการระบายที่สะดวกขึ้น (Breast massage) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด พร้อมยังช่วยลดความตึงตัวบริเวณเต้านมได้ โดยคุณแม่สามารถนวดได้ด้วยตัวเองแต่แต่ช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ ตั้งแต่อายุครรภ์ 35 สัปดาห์เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมเต้าก่อนคลอดโดยการนวดเต้า มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีน้ำนมสะสมมากเพียงพอที่จะใช้หลังคลอด รวมกับการนวดหลังคลอดที่จะเป็นการช่วยสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมไหลน้อย ไม่ค่อยไหล

โดยการนวดกระตุ้นน้ำนมจะเป็นการนวดควบคู่ไปกับการประคบร้อนเพื่อช่วยเรื่องการไหลเวียนได้ดีขึ้น หากคุณแม่ที่สนใจนวดด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ตามนี้ได้ลเยค่ะ

4 ท่านวดเต้า น้ำนมไหลดี คุณแม่ทำได้

 1. ท่าที่ 1 นวดเป็นรูปก้นหอยไล่ตั้งแต่ฐานนมออกมารอบๆ เต้า
 2. ท่าที่ 2 ใช่มือ 2 ข้าง นาบเต้านม มือข้างหนึ่งอยู่ใต้ฐานนมและมืออีกข้างหนึ่งอยู่บนเนินอกจากนั้นใช้มือลูบไล้จากเต้าลงไปที่หัวนม
 3. ท่าที่ 3 ใช้นิ้วโป้งลูบไล้จากเต้าไปหัวนมโดยมีมือประคองเต้าอยู่
 4. ท่าที่ 4 นำนิ้วโป้ง และนิ้วชี้ลูบไล้ ไล่จากเต้าลงมาบรรจบกันที่หัวนม

การนวดเพื่อเปิดท่อน้ำนมด้วยตัวเองนั้นคุณแม่ต้องไม่ลืมที่จะสังเกตอาการของตนเองด้วยว่า มีอาการปวดเต้านมเต้านมบวม มีไข้ หรือครั่นเนื้อครั่นตัวหรือไม่หากมีอาการดังที่กล่าว ให้หยุดนวดและปรึกษาแพทย์ก่อน

 


การอัลตร้าซาวด์เปิดท่อน้ำนม

การใช้คลื่นอัลตร้าซาวนด์เปิดท่อน้ำนมโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงไปยังเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษา ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นพลังงานความร้อน ทำให้รู้สึกอุ่นๆ ในเต้านม คลื่นอัลตร้าซาวน์ สามารถกระตุ้นให้น้ำนมไหลโดยใช้ความแรงของคลื่นเบาและเคลื่อนที่รอบๆ เต้านม ส่วนกรณีที่ใช้กับการรักษาการอุดตันของท่อน้ำนม จะใช้ความแรงของคลื่นที่สูงกว่าและเน้นในบริเวณที่มีอาการ โดยใช้เวลาในการทำข้างละประมาณ 15 นาที

ข้อดีของอัลตราซาวนด์เปิดท่อน้ำนม

 1. ไม่เจ็บปวด 
 2. ใช้เวลาไม่นานในการรักษา
 3. เร่งกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ 
 4. เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและการไหลเวียนเลือด 
 5. กระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นในบริเวณเต้านมที่ทำการอัลตราซาวนด์ 
 6. ลดอาการปวดจากภาวะท่อน้ำนมอุดตัน 
 7. ช่วยให้ท่อน้ำนมขยายออก 
 8. กระตุ้นให้ท่อน้ำนมที่อุดตันสลายได้ง่ายขึ้น

แพ็กเกจกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่ "คลอดแล้วอุ่นใจ ให้วัฒนแพทย์ดูแลต่อ"