ข้อมูลโรงพยาบาล


 

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ทันสมัย ครบวงจร ที่เปิดบริการคนไข้ อยู่คู่ชาวตรังและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเพียงคลินิก "หมอวิทย์" ของ นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 จนเติบโตเรื่อยมา จากคลินิกเป็นสถานพยาบาลเมื่อปี 2505 , เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อปี 2520 และเป็นโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบเมื่อปี 2534 ในปัจจุบัน โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เติบโตมาจนบัดนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง นับเป็นเวลากว่า 60 ปี

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ตั้งอยู่ที่ 247/ 2 ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สมัยก่อนนั้นแม้จะขยายเป็นโรงพยาบาลแล้ว ผู้คนก็ยังเรียกกันติดปากว่า "บ้านหมอวิทย์" เรื่อยมา และเรียกพื้นที่โดยรอบบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลว่าถนนแถวนี้ว่า "สามแยกหมอวิทย์" ก็เพราะอัธยาศัยไมตรีของคุณหมอและภรรยา ทำให้มีคนไข้มากมาย และ คนไข้รักและนับถือบุคคลทั้งสองมาก

ผู้ก่อตั้งและบริหาร ต้องการให้โรงพยาบาลเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเน้นคุณภาพการรักษา และวิทยาการที่ทันสมัย มีมาตรฐานแก่ผู้ป่วย และให้โรงพยาบาลบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมด้วย เช่นการออกหน่วยตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และการอาสาทำประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีมากกว่า 300 ชีวิต ในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลก็ดูแล เอาใจใส่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันตลอดมา ว่ากันว่าจากที่เคยดูแลแบบพี่กับน้องก็เปลี่ยนมาเป็นดูแลแบบแม่กับลูก ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา แม้แต่คนไข้ก็ยังได้รับการปฏิบัติแบบญาติเสมอ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลประสบความสำเร็จ