คลินิกระบบประสาทและสมอง

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ความผิดปกติของระบบประสาทและสมองโดยการดูแลของแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างละเอียด


  1. ปวดศีรษะ ไมเกรน
  2. ชาปลายมือปลายเท้า
  3. ชาร่างกายครึ่งซีก
  4. โรคหลอดเลือดในสมอง
  5. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
  6. เครื่อง MRI, CT Scan และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
  7. แผนกกายภาพบำบัดพร้อมทีมนักกายภาพ
  8. บำบัด เพื่อช่วยฟื้นฟูและบำบัดให้สามารถ
  9. กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
8,900

บาท

ดูรายละเอียด
แพ็กเกจตรวจอาการปวดหัวเรื้อรัง
6,900

บาท

ดูรายละเอียด
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม
8,900

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ

โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก ภัยร้ายช่วงหน้าร้อน
โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก ภัยร้ายช่วงหน้าร้อน
“ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก “ รับมืออย่างไรเมื่ออากาศร้อนจัด

“โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” ( Heatstroke ) คือ โรคอั...
ดูรายละเอียด

โรคเรื้อรังที่ตามมากับอายุ
โรคเรื้อรังที่ตามมากับอายุ

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ แน่นอนว่าวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางสมอง ทางอารมณ์ และทางร่างกายที่อาจถดถอยลงไม่เหมือนตอนวัยหนุ่มสาว ซึ่งเมื่อร่าง...
ดูรายละเอียด

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงา...
ดูรายละเอียด