คลินิกระบบประสาทและสมอง

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ความผิดปกติของระบบประสาทและสมองโดยการดูแลของแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างละเอียด

  1. ปวดศีรษะ ไมเกรน
  2. ชาปลายมือปลายเท้า
  3. ชาร่างกายครึ่งซีก
  4. โรคหลอดเลือดในสมอง
  5. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
  6. เครื่อง MRI, CT Scan และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
  7. แผนกกายภาพบำบัดพร้อมทีมนักกายภาพ
  8. บำบัด เพื่อช่วยฟื้นฟูและบำบัดให้สามารถ
  9. กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงหลอดเลือด
599

บาท

ดูรายละเอียด
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
8,900

บาท

ดูรายละเอียด
โปรแกรมตรวจอาการปวดหัวเรื้อรัง
6,900

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงา...
ดูรายละเอียด