พญ.ดารารัตน์ สุขษาสุณี

DARARAT SUKSASUNEE,MD.
พญ.ดารารัตน์ สุขษาสุณี
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญประสาทวิทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


ความชำนาญพิเศษ :
ตรวจวินิจฉัย รักษา สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ ปวดศรีษะ โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 น.-17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 น.-17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 น.-17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ