นักลงทุนสัมพันธ์

 

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จำกัด(มหาชน) หรือ "WPH" ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นธุรกิจ โรงพยาบาลขนาดกลางในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า 539.33 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2560 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลหลักคือ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ในปี 2561 บริษัทได้มุ่งมั่น พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการรักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็น มาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาตรฐานนานาชาติ