แผนที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง
อ. เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7520-5555
ฉุกเฉินโทร. 0-7520-5500,
096-635-3046

ช่องทางการติดต่อ

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • 0-7520-5433
 • ศูนย์กายภาพบำบัด
 • 0-7520-5410
 • ศูนย์ไตเทียม
 • 0-7520-5415
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • 0-7520-5416
 • คลินิกความงาม
 • 0-7520-5450
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • 0-7520-5411
 • ฝ่ายบริการลูกค้าประกัน
 • 0-7520-5412
 • MRI และเอกซเรย์
 • 0-7520-5413
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • 096-635-3046

ติดต่อสอบถาม