ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง
อ. เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7520-5555
ฉุกเฉินโทร. 0-7520-5500,
096-635-3046

Email: contact@wattanapat.co.th

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ 0-7520-5433
ศูนย์กายภาพบำบัด 0-7520-5410
ศูนย์ไตเทียม 0-7520-5415
ศูนย์ทันตกรรม 0-7520-5416
คลินิกความงาม 0-7520-5450
ลูกค้าสัมพันธ์ 0-7520-5411
ฝ่ายบริการลูกค้าประกัน 0-7520-5412
MRI และเอกซเรย์ 0-7520-5413
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 096-635-3046