คลินิกรักษาโรค

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 120 เตียง พร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนวญ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง