นพ.ศุภพนธ์ ตั้งพงศ์สิริกุล

SUPAPON TANGPONGSIRIKUL, MD.
นพ.ศุภพนธ์ ตั้งพงศ์สิริกุล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 13.00 - 15.00 น. (2 ครั้ง / เดือน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ