พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย

TIPLADA BOONCHAI, MD.
พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญประสาทวิทยา(ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันศุกร์
: 17.00 - 20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ