นพ.เอกพจน์ อนันตวรพจน์

AKEGAPOT ANANTAWORAPOT, MD.
นพ.เอกพจน์ อนันตวรพจน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 9.00 - 17.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 9.00 - 17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ