นพ.อัครวิชญ์ จิตชาญวิชัย

AKARAWIT JITCHENWICHAI, M.D.
นพ.อัครวิชญ์ จิตชาญวิชัย
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :
ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้อง


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 9.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์
: 13.00- 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ