แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Pre-Marriage Checkup Program

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มชีวิตคู่ ควงแขนกันตรวจ กับแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Pre-Marriage Checkup Program

 

แพ็กเกจ

ราคา

1.

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้ชาย (9 รายการตรวจ)

1,699 บาท

2.

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้หญิง (10 รายการตรวจ)

2,299 บาท