นพ.ณัฐชัย สิริวัฒนาภา

คลินิกสูติ-นรีเวช
doctor-foto
นพ.ณัฐชัย สิริวัฒนาภา คลินิกสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 20.00 น.
วันพุธ 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 20.00 น.

ความชำนาญพิเศษ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา อาทิ ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช ปรึกษาภาวะมีบุตรยาก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก อัลตราซาวน์ทารกในครรภ์


ตำแหน่งแพทย์

สูตินรีแพทย์