นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธ์แบน

NUTTACHAI IMPUNBAEN,MD.
นพ.ณัฐชัย อิ่มพันธ์แบน
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา((มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา อาทิ ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช ปรึกษาภาวะมีบุตรยาก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก อัลตราซาวน์ทารกในครรภ์


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 - 16.00 น.
วันพุธ
: 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์
: 08.00 - 12.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ