Patient room rates

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรังได้ออกแบบห้องพักสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก และความปลอดภัยสูงสุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ผู้ป่วยสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณของผู้ป่วย โดยเริ่มตั้งแต่ห้องพักราคาประหยัดไปจนถึงห้องพักแบบ VIP

 

อัตราค่าห้องพักผู้ป่วย
ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
STANDARD 1 1,350 500 300 2,150
STANDARD 2 1,600 500 300 2,400
STANDARD 3 1,800 500 300 2,600
STANDARD 4 2,000 500 300 2,800
STANDARD 5 2,500 800 300 3,600
Executive suit 1 4,000 1,200 300 5,500
Executive suit 2 6,000 1,200 300 7,500

ห้องแยก INCENTIVE CARE UNIT

1,500 1,500 300 3,300

เตียงรวม INCENTIVE CARE UNIT (ICU)

1,000 1,500 300 2,800
 ห้องสังเกตุอาการ (นอนไม่เกิน 6 ชม.) 350 500 300  1,150

 * ไม่รวมค่าอาหาร

หมายเหตุ :
1. กรณีผู้ป่วยมาวันนี้รุ่งขึ้นกลับบ้านทางโรงพยาบาลคิดค่าห้อง 1 วัน
2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย

1.อาหารธรรมดาและอาหารอ่อน     ชุดเล็ก    มื้อละ    90 บาท

2.อาหารธรรมดาและอาหารอ่อน     ชุดกลาง  มื้อละ 120 บาท

3.อาหารธรรมดาหรืออาหารตามสั่ง ชุดใหญ่    มื้อละ  170 บาท

4.อาหารเหลวใส   มื้อละ 100 บาท

5.อาหารทางสายยาง BLENDERIZE DIET    มื้อละ 120 บาท

6.ชุดให้อาหารทางสายยาง (FEED)  มื้อละ 100 บาท

 

ค่าบริการฉีดศพและรักษาศพ

1ค่าฉีดศพ (ไม่รวมค่าน้ำยา) 1,000  บาท

2.ค่าบริการฝากศพต่อคืน ๆละ 1,000 บาท 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก