SUTHAM CHAIWANICH,MD.

SUTHAM CHAIWANICH,MD.
SUTHAM CHAIWANICH,MD.
Appointment
Department :
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


Education :


specialty :


Check out time
Monday
: 8.00 - 17.00 น.
Tuesday
: 8.00 - 12.00 น
Wednesday
: 8.00 - 12.00 น
Thursday
: 8.00 - 17.00 น.
Friday
: 8.00 - 17.00 น.
Saturday
: 8.00 - 12.30 น.
sunday
: -


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ