นพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์

SUTHAM CHAIWANICH,MD.
นพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) , เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
วุฒิบัตรศัลยแพทย์ทั่วไป
อบรมการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
อบรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขั้นสูง


ความชำนาญพิเศษ :
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร, ลำใส้ใหญ่
ผ่าตัดทั่วไป


สมาชิกภาพ :
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
: 8.00 - 12.00 น
วันพุธ
: 8.00 - 12.00 น
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
: 8.00 - 12.30 น.
วันอาทิตย์
: -


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ