นพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์

Sutham Chaiwanich, M.D.
นพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตรศัลยแพทย์ทั่วไป
อบรมการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
อบรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขั้นสูง


ความชำนาญพิเศษ :
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร, ลำใส้ใหญ่
ผ่าตัดทั่วไป


สมาชิกภาพ :
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00
วันอังคาร
: -
วันพุธ
: 8.00 - 12.30
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00
วันศุกร์
: เดือนคู่ออกตรวจ 8.00 - 16.00
เดือนคี่ออกตรวจ 8.00 - 12.30
วันเสาร์
: 8.00 - 12.30
วันอาทิตย์
: -


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ