นพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์

Sutham Chaiwanich, M.D.
นพ.สุธรรม ไชยวาณิชย์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00
วันอังคาร
: -
วันพุธ
: 8.00 - 12.30
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00
วันศุกร์
: เดือนคู่ออกตรวจ 8.00 - 16.00
เดือนคี่ออกตรวจ 8.00 - 12.30
วันเสาร์
: 8.00 - 12.30
วันอาทิตย์
: -