BARALEE SEENPRACHAWONG

BARALEE SEENPRACHAWONG
BARALEE SEENPRACHAWONG
Appointment
Department :
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


Education :


specialty :


Check out time
Monday
: 7.30 - 8.30 น.
Tuesday
: 7.30 - 8.30 น.
Wednesday
: 7.30 - 8.30 น.
Thursday
: 7.30 - 8.30 น.
Friday
: 7.30 - 8.30 น.
Saturday
: 12.00 - 13.00 น.
sunday
: 12.00 - 13.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ