พญ.บราลี ศีลประชาวงศ์

BARALEE SEENPRACHAWONG
พญ.บราลี ศีลประชาวงศ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 7.30 - 8.30 น.
วันอังคาร
: 7.30 - 8.30 น.
วันพุธ
: 7.30 - 8.30 น.
วันพฤหัสบดี
: 7.30 - 8.30 น.
วันศุกร์
: 7.30 - 8.30 น.
วันเสาร์
: 12.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์
: 12.00 - 13.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ