อะดีโนไวรัส น่ากลัวแค่ไหนป้องกันยังไงดี


อะดีโนไวรัส คืออะไรติดแล้วมีอาการอย่างไรบ้าง

อะดีโนไวรัส (Adenovirus) เป็นไวรัสที่ส่งผลให้เกิดอาการป่วยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 3 เดือน หรือ ในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน มีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจหรือระบบหัวใจที่ผิดปกติ ที่ได้รับอะดีโนไวรัส อาจมีอาการรุนแรงได้ อะดีโนไวรัสเป็นสาเหตุของโรคในหลายระบบของร่างกาย มีอาการได้ตั้งแต่เป็นไข้หวัด คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ท้องเสีย ตาแดง ความรุนแรงมีได้ตั้งแต่น้อยจนถึงรุนแรงมาก โดยอะดีโนไวรัส นี้สามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี ไม่สัมพันธ์กับฤดูกาลใดๆ


 


อะดีโนไวรัส ติดต่อได้อย่างไร

การติดต่อของอะดีโนไวรัส เกิดได้หลายวิธี ทั้งจากการแพร่กระจายทางฝอยละอองจากการติดต่อได้ในระยะใกล้ มีการไอจามใส่กัน หรือติดต่อทางอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสนี้ รวมทั้งติดต่อทางการสัมผัสโดยอ้อมจากสิ่งของที่ปนเปื้อน เชื้ออะดีโนไวรัส มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 30 วันตามพื้นผิวสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถถูกกำจัดได้โดยความร้อน สารเคมีฟอร์มาลดีไฮด์และสารฟอกขาว


การวินิจฉัย

การตรวจหาเชื้ออะดีโนไวรัส ทำได้โดยเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก คอ หรือขี้ตา เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือตรวจหาเชื้อทางอุจจาระ


การรักษา

เมื่อติดเชื้ออะดีโนไวรัส แล้ว จะต้องรักษาตามอาการที่เป็น พ่อแม่ต้องดูแลให้เด็กได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ ช่วยดูดน้ำมูกหรือล้างจมูก ให้ยาลดไข้เมื่อมีไข้สูง หากอาการรุนแรง ควรต้องพามาพบกุมารแพทย์เพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้น้ำเกลือ พ่นยาขยายหลอดลม หรือให้ออกซิเจน สำหรับรายที่มีอาการรุนแรงมากหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ นั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูง แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านเชื้อไวรัสร่วมด้วย


การป้องกันเชื้ออะดีโนไวรัส

วิธีป้องกันการติดเชื้ออะดีโนไวรัส ที่ดีที่สุด คือ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และรักษาความสะอาดภายในบ้าน อาทิ เช็ดโต๊ะ เช็ดเก้าอี้ ของเล่นของลูก และไม่พาลูกไปในแหล่งชุมชนที่มีคนแออัด หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้งสอนให้ปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษเวลาไอหรือจามด้วย


คลินิกเด็ก"ไว้ใจ"วัฒนแพทย์

หมอเด็กพร้อมดูแล "24 ชั่วโมง"