ผ่าตัดส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกข้อเข่า แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว

ผ่าตัดผ่านกล้องเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า

หมอนรองกระดูกเข่าเป็นอวัยวะสำคัญในการรองรับแรงกระแทก การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าในกรณีที่มีการฉีกขาดจึงมีความจำเป็นเพื่อลดอาการเจ็บปวด ทำให้สามารถกลับมาใช้งานข้อเข่า ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดโอกาสการเกิดข้อเข่าเสื่อมในอนาคต แต่หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน หรือการฉีกขาดในตำแหน่งที่มีเลือดมาเลี้ยงน้อย อาจจะทำให้ไม่สามารถเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าได้ แพทย์จะแนะนำการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อตัดแต่งหมอนรองกระดูกเข่า


"อุ่นใจ ให้แพทย์เฉพาะทางดูแล"
รู้จักหมอนรองกระดูกเข่า

หมอนรองกระดูกเข่าทำหน้าที่สำคัญในร่างกาย โดยรองรับแรงกระแทกที่เกิดต่อเข่า ทั้งการยืน เดิน วิ่ง กระโดด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุ่น อยู่ระหว่างกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขา ทั้งด้านในและด้านนอกเข่า อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการเพิ่มความมั่นคงให้กับข้อเข่าด้วย

หมอนรองกระดูกเข่าเป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างน้อย หากเกิดการฉีกขาดจะทำให้ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองมีไม่มาก และทำให้เสียความสามารถในการรองรับแรงกระแทก ข้อเข่าไม่มั่นคง เกิดเป็นภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ในท้ายที่สุด


 


แผลเล็ก ฟื้นตัวไว

การผ่าตัดข้อเข่าโดยเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้อง ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบ ๆ น้อย ใช้เวลาผ่าตัดลดน้อยลงโดยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ สามารถเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าบริเวณต่าง ๆ ได้ดีขึ้นจากอุปกรณ์ขนาดเล็กผ่านกล้องที่ทันสมัย ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อเข่าติด หลังผ่าตัดสามารถฟื้นตัวได้ไว ปวดน้อย โดยแพทย์วิสัญญีให้การควบคุมความปวดที่เหมาะสมและมีทีมกายภาพบำบัดร่วมดูแลต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดทันที เพื่อบริหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฝึกการลงน้ำหนักและพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่เหมาะสม ในบางรายหากเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าที่ฉีกขาดรุนแรง แพทย์จะแนะนำให้งดการลงน้ำหนักขาข้างนั้นร่วมกับงดการงอเข่ามากเป็นเวลา 4 – 6 สัปดาห์


อาการหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด

  • ปวดเข่า มักปวดมากขึ้นตามการใช้งาน หรือท่าทางที่งอเข่ามาก เช่น นั่งยอง ๆ
  • ข้อเข่าบวม อาจบวมทันทีหลังได้รับบาดเจ็บ หรือบวมเป็น ๆ หาย ๆ ตามการใช้งาน
  • ขัดข้อเข่า เหยียดหรืองอได้ไม่สุด
  • ข้อเข่าล็อค ติดค้างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง

การตรวจหาอาการหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด

การตรวจและวินิจฉัยภาวะหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด แพทย์เวชศาสตร์การกีฬาจะส่งตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แล้วจึงแนะนำการรักษาโดยเบื้องต้น ได้แก่

  • พักการใช้งานข้อเข่า 
  • ลดความเสี่ยงการเกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม 
  • ประคบเย็น ยกขาสูง และใช้ยาลดการอักเสบ 
  • หากมีการฉีกขาดรุนแรง แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษา ช่วยให้แผลเล็ก ลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและอวัยวะข้างเคียง ฟื้นตัวไว

 


ผ่าตัดส่องกล้องรักษาหมอนรองกระดูกข้อเข่า แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว | Success Case Story