สบายใจใช้ พ.ร.บ.

สิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง

อุบัติเหตุ เจ็บจากรถ นึกถึงเรา โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ไม่ต้องสำรองจ่ายทุกกรณี !! คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท

  • มี พ.ร.บ. และไม่หมดอายุ

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาท ทุกกรณี

  • หลังพิสูจน์ ว่าเป็นฝ่ายถูก รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 50,000 บาท

ใช้สิทธิ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สายด่วนฉุกเฉินโทร0 7520 5500