แผนกไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ให้บริการฟอกเลือด ล้างไต ด้วยเครื่องมือที่สะอาด ได้มาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยไตวายทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่อบอุ่น สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เปิดให้บริการ 6 เครื่อง 3 รอบ/วัน


แผนกไตเทียม เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00-21:00 น.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารบุญเล็ง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-7520-5415