พญ.อภิญญา ยวงทอง

Apinya Yuangthong, M.D.
พญ.อภิญญา ยวงทอง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วุฒิบัตรกุมารเวชกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความชำนาญพิเศษ :
ตรวจวินิจฉัยโรคเด็กทั่วไป โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ พัฒนาการเด็ก โรคติดเชื้อ วัคซีนทั่วไปและวัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 09.00 น.-17.00 น.
วันอังคาร
: 09.00 น.-20.00 น.
วันพุธ
: 09.00 น.-20.00 น.
วันเสาร์
: 08.00 น.-20.00 น.
วันอาทิตย์
: 08.00 น.-20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ