นพ.อุกฤษฏ์ คุณาธรรม

UKRIS GUNADHAM, MD.
นพ.อุกฤษฏ์ คุณาธรรม
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 13.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ