นพ.วัฒนา มหาเจษฎา

Wattana Mahachassada, M.D.
นพ.วัฒนา มหาเจษฎา
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกหู คอ จมูก


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
โสต ศอ นาสิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


ความชำนาญพิเศษ :


สมาชิกภาพ :
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 9.00 - 16.00
วันอังคาร
: 9.00 - 16.00
วันพุธ
: 9.00 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 9.00 - 19.00
วันศุกร์
: 9.00 - 16.00
วันเสาร์
: 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์
: -


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ