พญ.ณัฐนี คุณาธรรม

NATTANEE GUNADHAM, MD.
พญ.ณัฐนี คุณาธรรม
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 14.00 - 15.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ