นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

CHITPRASONG MALAISRI, MD.
นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ(โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 10.00 - 11.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ