พญ. สุภาวดี บุญเรืองศักดิ์

คลินิกเด็ก
doctor-foto
พญ. สุภาวดี บุญเรืองศักดิ์ คลินิกเด็ก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 20.00 น.
วันพุธ 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 20.00 น.

ความชำนาญพิเศษ

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด


ตำแหน่งแพทย์

กุมารแพทย์