พญ. สุภาวดี บุญเรืองศักดิ์

SUPAWADEE BUNRAUNGSAK, MD.
พญ. สุภาวดี บุญเรืองศักดิ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 9.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 9.00 - 18.00 น.
วันศุกร์
: 11.00 - 20.00 น.
วันเสาร์
: 9.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์
: 9.00 - 18.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ