พญ.ณัฐกา รุจีรไพบูลย์

NATTHAKA RUJEERAPAIBOON, MD.
พญ.ณัฐกา รุจีรไพบูลย์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)ความชำนาญพิเศษ :
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 8.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์
: 8.00 - 20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ