พญ.สุนทรี โกวิทวัฒนไพศาล

SOONTREE KOWITWATANAPAISAL,MD.
พญ.สุนทรี โกวิทวัฒนไพศาล
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แผนกรังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ