พญ.รัชนีกร อุ่นเสียม

RATCHANEEKORN OONSIAM,MD.
พญ.รัชนีกร อุ่นเสียม
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แผนกรังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวิทยา (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ